Kweek verslag 2014

 
 
Het kweekjaar 2013-2014 is niet slecht verlopen, de Gouldamadine`s hebben het goed gedaan met enkele probleempjes,bij een koppel oranje koppen ging de pop na het uitkomen van de jongen de man achter na, ik heb de man weg gehaald en de pop heeft de 4 jongen zelf groot gebracht.
Dit gebeurde ook in de tweede broed ronde 1 dag voor het uitkomen van de eieren ging de pop weer als een raket achter de man , weer de man weg gehaald maar toen ging het mis de pop ging niet meer op de eieren zitten.
Bij een koppel zwartkoppen kwamen de eerste ronden 4 van de 5 eieren uit, en toen de jongn 14 dagen oud waren zag ik dat de kleur van de jonge vogels anders was, en ja hoor 4 blauwe goulds (wat ik niet wilde) 2 jongen zijn dood gegaan en de ouders weg gedaan.
dus mijn kweekboek nagekeken waar de pop vandaan kwam of daar eventueel blauw in kon zitten en ja hoor die persoon had blauwe goulds 
 
En bij de eigenaar van de man geinformeerd en die vertelde mij dat hij ook weleens blauwe jongen had gehad maar ze niet kweekte.
Zo zie je maar dat je bijna nooit kunt zeggen ik heb zuivere vogels.
In totaal heb ik 56 jonge goulds geweekt.
 
Bij de bruinborst rietvinken is de kweek ook goed verlopen  heb 26 jonge vogels gekweekt.
de koppels deden het, of niet.
De jongen zijn allemaal goed door de jeugd rui gekomen
 
De spitsstaarten kwamen wat laat op gang maar hier ook goed gekweekt, in totaal 36 jongen.
De verlengde staartpennen blijven toch een probleem.
In begin september de staartpennen bij een hoop vogels getrokken, en maar hopen dat ze voor de T.T. weer goed zijn.
 
Ceresamadine`s hebben het niet zo goed gedaan dit jaar, bij een koppel ging de man dood toen de jongen net waren uitgevlogen ( de pop heeft de jongen goed groot gebracht).
Bij één koppel werden de jongen in de steek gelaten toen ze uit kwamen  en de andere koppels deden niets .
In totaal 8 jongen gekweekt.
 
De roodmasker binsenastrilde`s was dit jaar een ramp alle kopels legde eieren maar na dat ze een dag of 4  broeden begonnen ze weer eieren te leggen.
Bij 1 koppel eindelijk 4 jongen,  maar toen ze uitgevlogen waren gingen er 2 dood door onbekende oorzaak, zo ook bij de tweede ronde.
uit eindelijk heb ik de vogels uit elkaar gehaald en hoop dat het volgende kweekjaar beter gaat.
In totaal maar 5 jongen.
 
Bij  de bichenow-astrilde`s hebben niet alle koppels het gedaan, maar toch nog een leuk aantal van15 jongen gekweekt met split bruine mannen
uit een koppel wildkleur man x bruine pop.
 
Al met al toch geen slecht kweekjaar,  en nu kijken op de tentoonstellingen wat de keurmeesters er van vinden.
 
 
 
Kweek verslag 2015
 
Kweek seizoen 2014-2015
 
Gebroed met 4 kopel bruinborstrietvinken, 11 koppels Gouldamadine's, 4 koppels Ceresamadine,s , 5 koppels Roodsnavelspitsstaartamadine's wild kleur,
5 koppels Rood masker Binsenastrllde's en 5 koppels Bichenow-astrilde's wildkleur en bruin.
 
De Bruinborstrietvinken hebben het niet goed gedaan 2 koppels hebben allebij 1 nest groot gebracht één met vier jongen en één met 3 jongen.
1 koppel telkens onbevruchte eieren en 1 koppel heeft helemaal niets gedaan.
 
De Gouldamadine's hebben van de 11 koppels er 6 koppels jongen groot gebracht in totaal 36 jongen.
De overige koppel wel eieren maar niet bevrucht of helemaal niets gedaan.
 
De Ceresamadine's nest bouwen eieren leggen maar daar is het bij gebleven geen enkel jong dit jaar.
 
De Spitsstaartamadine's 2 koppels niets gedaan 1 koppel 2 jongen 1 koppel 6 jongen en 1 koppel wel jongen maar niet voeren.
 
De Binsenastrilde's 3 koppels niets grootgebracht hadden wel eieren maar gingen niet zitten of de eieren waren niet bevrucht.
de 2 andere koppels hebben 8 jongen grootgebracht.
 
De Bichenow-astrilde's : 3 koppels niets groot gebracht wel eieren maar niet gaan zitten of de eieren waren niet bevrucht.
de 2 anderekoppels hebben 8 jongen groot gebracht waarvan 2 mooie bruine poppen.
 
Terug kijkend geen best kweekjaar wat betrefd aantal jonge vogels, maar wel mooie vogels waarmee ik op diverse T.T. goed mee heb gespeeld.
 
 
 
Kweek verslag 2016
 
Kweek seizoen 2015-2016
 
Gekweekt met 3 koppels bruinborstrietvinken, 13 koppels Gouldamadine's, 3 koppels ceresamadine's, 5 koppels spitsstaartamadine's, 5 koppels roodmasker binsenastrilde's en 6 koppels Bichenow-astrilde's waar van 1 koppel bruine.
 
Dit jaar geen enkele Bruinborstrietvink op stok gekregen wel jongen gehad maar niet voeren.
 
Bij de Gouldamadines ging het beter 49 jongen waaronder enkele mooie witborsten, die het op diverse T.T.'s goed hebben gedaan.
 
De spitsstaarten deden het matig 14 jongen van 5 koppels was niet geweldig, maar ook hier weer goed gedaan op diverse T.T. 's.
 
 
De Binsenastrilde's hebben 7 jongen groot gebracht van 2 koppels, 1 koppel heeft niets gedaan en twee andere koppels gooide de jongen uit het nest.
Maar op de T.T. s weer goed gedaan.
 
Tot slot de Bichenow-astrilde's 3 koppel wildkleur geen jongenwel nest bouwen ,maar daar bleef het bij en dat ik zeker weet dat het een koppel is
 
Het koppel bruin x bruin  hebben het goed gedaan 14 jongen bij het ander koppel bruin x wildkleur 2 jongen waar van 1 bruine.
Al met al een kweekjaar waarin een aantal koppels niets deden waar dat aan lag geen idee het klikte wel bij het koppel en ze waren ook in conditie.